Regler for Pokalkonkurrencen.

 

 1.

Deltagelse kun for medlemmer af Haslev Sportsfiskerforening, som selv har fanget fisken.

 

2.

Konkurrencen følger kalenderåret.

 

3.

Fisken skal være fanget på sportslig vis, med stang og line. Fisken skal være kroget foran gællerne, og fisken skal være fanget i danske vande, eller fra båd fra dansk havn.

 

4.

Fisk fanget i fredningstid og fredningsvand samt fisk som ikke overholder de gældende mindstemål på fangstdatoen og fangststedet, kan ikke deltage i konkurrencen. Fisk skal være fanget i fiskevand, hvor alle kan få adgang til.

Fisk som efter gældende regler ikke må hjembringes, kan ikke deltage i konkurrencen.

 

5.

Regnbue ørred fanget i ”Put and Take” vand deltager om egen pokal og guldnål.

 

6.

Følgende fiskearter deltager i konkurrencen : Aborre – Fredfisk - Gedde – Sandart – Fladfisk - Torsk - Ørred / Laks.

 

7.

Vinder af ”pokal” og guldnål, for hver fiskeart, er fisk med største vægt.

For fisk af samme vægt og art er det den korteste fisk, der vinder.

Fredfisk efter den til enhver tid gældende 100% liste.

 

8.

Bestyrelsen kan præmiere en sjælden, flot eller speciel fisk.

 

9.

1)  Indvejning af fisk der hjembringes samme dag, skal indvejes af foreningens

     indvejere snarest efter fangst. Fangststed /plads oplyses.

2)  Eller såfremt fisken sættes ud igen eller man er på ferie / bortrejst eller fisken

     ikke er indvejet af foreningens indvejere, skal der fremsendes en fangst-

     rapport (E- mail) hvor 1 uvildigt vidne (ikke fam.) bekræfter fiskens længde,

     vægt og navn/type på den anvendte vægt.

     Vedhæftet foto 1 af fanger med fremtrædende synlig fisk og foto 2 af hele

     fisken med tydelig aflæseligt målebånd, vedhæftet.

     Fangstrapport skal endvidere indeholde fiskens art, fangerens navn,

     fangstdato, fangststed, samt navn / adresse / tlf. på vidne.

     Fangstrapport fremsendes til Formand Ole Saraksen senest 5 dage efter  

     fangstdato. Fangstrapport der er mangelfuld vil blive afvist.  

 

Regler for Kystkonkurrencen Ørred / Laks.

 

1.

Deltagelse kun for medlemmer af Haslev Sportsfiskerforening, som har betalt tilmeldingsgebyr samtidig med kontingentindbetalingen.

 

2.

Konkurrencen gælder fra 16. januar til 15. november i kalenderåret.

 

3.

Fisken skal være fanget på sportslig vis, med stang og line. Fisken skal være kroget foran gællerne. Fisken skal være fanget fra dansk kyst og fra fast grund.

 

4.

Konkurrencen følger de til enhver tid gældende fredningsbælter / zoner og mindstemål på fangstdatoen.

 

5.

Bestyrelsen fastsætter tilmeldingsgebyr samt størrelsen / antal af præmier.

Tilmeldingsgebyr: kr. 60.00

1. præmie kr. 400.00 og guldnål

2. præmie kr. 200.00 og sølvnål

3. præmie kr. 100.00 og bronzenål

 

6.

Vinder af kystkonkurrencen er fisk med den største vægt.

2. den præmie for fisk med den næststørste vægt.

3. die præmie for fisk med den tredjestørste vægt.

For fisk af samme vægt er det den korteste fisk, der indtager førstepladsen af disse.


7.

Kun 1 præmie pr. deltager.

 

8.

1)  Indvejning af fisk der hjembringes samme dag, skal indvejes af foreningens

     indvejere snarest efter fangst. Fangststed / plads oplyses.

2)  Eller såfremt fisken sættes ud igen eller man er på ferie / bortrejst eller fisken

     ikke er indvejet af foreningens indvejere, skal der fremsendes en fangst-

     rapport (E- mail) hvor 1 uvildigt vidne (ikke fam.) bekræfter fiskens længde,

     vægt og navn/type på den anvendte vægt.

     Vedhæftet foto 1 af fanger med fremtrædende synlig fisk og foto 2 af hele  

     fisken med tydelig aflæseligt målebånd, vedhæftet.

     Fangstrapport skal endvidere indeholde fiskens art, fangerens navn,

     fangstdato, fangststed, samt navn / adresse / tlf. på vidne.

     Fangstrapport fremsendes til Formand Ole Saraksensenest 5 dage efter

     fangstdato. Fangstrapport der er mangelfuld vil blive afvist.