Regler "For Ædel Fisk" pokal skænket af Erik Andersen.

 

 1.

Deltagelse kun for medlemmer af Haslev Sportsfiskerforening, som selv har fanget fisken.

 

2.

Konkurrencen gælder fra 16. januar til 15. november i kalenderåret.

 

3.

Det er kun havørred og laks, som deltager i konkurrencen.

 

4.

Konkurrencen følger de til enhver tid gældende fredningsbælter / zoner og mindstemål på fangstdatoen.

 

5.

Fisken skal være fanget på sportslig vis, med stang og line. Fisken skal være kroget foran gællerne.

Fisken skal være fanget fra dansk kyst eller mole og fra fast grund.

Fangststed / plads oplyses.

 

6.

Vinder af "For Ædel Fisk" pokalen, er fisk med største vægt.

For fisk af samme vægt er det den korteste fisk, der vinder.

 

7.

Indvejning af fisk foretages af foreningens indvejere, snarest efter fangst.

Ikke frosne.

 

8.

Haslev Sportsfiskerforening sørger for indgravering af årstal, vinders navn og fiskens vægt på pokalen.

9.

Pokalen overrækkes til vinder på den efterfølgende årlige Pokalaften og afleveres tilbage til Haslev Sportsfiskerforening 11 mdr. senere.

  

10.

Pokalen erhverves til ejendom ved at vinde den 3 gange på hinanden følgende år eller at vinde den i alt 5 gange.