Turrapporter fra klubbens ture 2019 og 2020

Rapporter fra klubbens ture 2020

Turrapport -

Hornfisketur den 10. maj.

Der var tilmeldt 9 deltagere til vor årlige hornfisketur.

Vi samledes kl. 07,50 – 8,00 på P-pladsen overfor ”Tårnet”.

På grund af coronaen måtte vi undvære den friske kaffe og frisk morgenbrød i ”Tårnet”.

Vi startede med snak om fiskepladser om, hvor der var fanget hornfisk og valget blev til kysten ved Karrebækstorp.

Vi kørte i 5 biler med højst 2 mand pr. bil.

Der var en svag 4m sydlig vind med kun meget små bølger, og vejret var varmt med solen fremme.

Vi fordelte os og nogle fiskede lige ud for P-pladsen og andre fiskede på begge sider af parkeringspladsen.

Der blev fisket med blink med silkekrogen (silkesnoren) og flådfiskeri med agn, som hornfiskestykke eller kyllingehjerte.

Hornfiskene var ikke så synlige, som de nogen gange godt kan være, og der var heller ikke så mange, som man kunne ønske....... men nogen var der.

Ved agn fiskeri kan man nogle gange mærke bare et forsigtigt nap og ikke mere, så er det tid til at sætte et frisk stykke agn på krogen, fordi agnen kan blive lidt ”udvasket” og ikke så tillokkende som en frisk agn.

Hos flere af deltagerne havde man ikke mærket noget, måske skulle man være lidt mere opsøgende i fiskeriet.

Så hvis fisken ikke kommer til fiskeren, må fiskeren komme til fisken.

Fiskeriet sluttede kl. 14,30.

 

Ved optælling blev resultatet:

Stig fangede       14 hornfisk

Ole                      9 hornfisk

Flemming             1 hornfisk

Thomas                1 hornfisk

Poul Erik, Philip, Erik, Peter og Rasmus fangede ikke noget.              

I alt 25 stk. hornfisk.

Uddeling af 1. præmie til Stig for fangst af flest hornfisk, i alt 14 stk.

Efter "præmieuddeling" var der afgang til Haslev, hvor vi sluttede med lidt socialt samvær udenfor på P-pladsen.

Turhilsen Stig

Turrapport -

P&T Tur mandag d. 20/4 2020 i Vesterled.

 Så kom den første put & take tur i år.

Det voldsomme antal af 3 deltager, sikkert også pga. disse Coronatider.

Peter Ole og jeg selv startede ud kl. 8.00 i strålende solskin og lidt vind.

Der var god plads ved søen, men en del grøde i vandet.

God fangst til alle.

Peter startede ud med at fange en pæn regnbueørred på 2,446 kg og 54 cm.

Godt der er et STORT net til rådighed

Dernæst fangede Ole en Rødding på 0,82 kg og 43 cm.

Sidst men ikke mindst fangede jeg selv 2 regnbueørreder på 1,365 kg og 0,98 kg.

Peter spenderede pølser med tilbehør samt en enkelt lille en efter fiskeriet.

Uhm nam nam

Synd for Ole at han måtte køre før, for at få studset krøllerne.

Alt i alt en herlig dag. Håber der kommer flere med til efteråret.

Med turhilsen fra Kenneth

 

Turrapport -

Torsketur fra Helsingør tirsdag den 28. januar.

Haslev sportsfiskerforening havde inviteret til torskegilde.

Efter et par magre ture uden de store fangster skulle det være nu.

Årets første tur var med Sandmanden fra Helsingør, med deltagelse af 8 mand og Stigs svoger som nr. 9 plus 3 andre.

Der var 1 person fra D.T.U. med, og vi blev interviewet om vores fiskevaner osv. Han tog en del øresten fra torskene til forskning.

Vi sejlede fra kaj 8.00 ned midt mellem Ven og Helsingør, på 28-29 m. vand.

Her startede det store gilde - der var masser af torsk, som stod helt nede på bunden, så vi blev i området hele dagen, fik kvoten og satte mange ud.

Det var måske det milde vejr med en svag vind fra vest, der gjorde det store bidehumør. Kl. 13.30 var det tilbage til Helsingør med fine torsk i kurve.

Os fra team Haslev fangede :

Philip                         5 + 13 torsk

P.E.                           5 + 11  --

Peter                         5 + 5  --

Jens                          5 + 5  --

Edvin                         5 + 5  --

Stig                           5 + 4  --  

Jørgen                       5 + 3  --

Troels                        5  --

I alt 40 + 46 torsk. Stigs svoger fik 5+8 torsk.

Vi sluttede i vandtårnet til 3 halvleg, hvor Stig fik en fl. rødvin for fangst af største torsk på 4,1 kg.

Turhilsen Philip

 

Rapporter fra klubbens ture 2019

Turrapport –

Havtur fra Dragør.

Søndag den 3. nov. var der tilmeldt 4 mand til turen med Kastrup 2 fra Dragør, efter torsk og flade.

Vi sejlede kl. 8.00 en lille time mod nord - syd for Oceankajen på 5 - 13 meter vand.

Der er 2 gule bøjer, men ingen torsk. Vi tog en del drev i området, torskene var meget spredte.

Vi sejlede på kryds og tværs for at finde et eller andet med gæller.

Ved 14 tiden skulle der ske noget andet så vi sejlede en halv time ned syd for Peberholm, men ak det var ikke bedre her.

Hvor er fiskeguderne, når man skal bruge dem ???

Vi havde en gut fra universitetet med, og vi blev alle interviewet om, hvor meget vi fisker, hvor tit, hvor henne osv.

Det kan ikke være vejrets skyld det var næsten havblik og svag sol, samt ca. 12 grader.

Alle 12 mand ombord fangede i alt ca. 25 torsk - største 1,7 kg. og ca. 15 flade.

Os fra Haslev fangede:

Poul-Erik    1 torsk og 1 fladfisk.

Ole            2 torsk.

Edvin         En lang næse og skældud da han kom hjem.

Philip         En erfaring rigere, og en masse frisk luft.

 

Turhilsen Philip

 

Turrapport -

Sildetur fra Helsingør søndag den 29. sept.

Vi sejlede kl. 7,30 fra Nordhavnen med "Sandmanden".

Vi sejlede sydover og lagde os lidt nord for Hven.

Vejret var overskyet, vinden kom fra sydvest og det havde blæst en del i dagene op til turen.

Vi gik i gang med fiskeriet på 24-28 meter vand, sildene stod dybt, ved bunden, og var svære at finde.

Sådan fortsatte det.

Vi rykkede flere gange, men sildene stod ikke i kø, og dem der blev fanget blev taget på dybt vand, så inden de var kommet højere op i vandet, var der tyndet lidt ud i fangsten.

Der blev fanget nogle enkelte makreller, og en enkelt sej, medens der slet ikke blev fanget nogen torsk, som ellers ofte befinder sig mellem sildene og også godt kan bide på sildefluerne. 

Det blev en fiskedag, hvor der ikke blev fanget så mange sild, som vi ellers plejer og godt kan, så vi må se om vi ikke kan få lavet det om til næste år. 

Fiskeriet sluttede lidt før middag for at sejle tilbage til Nordhavnen, og med god tid til at spule de sild der nu var fanget for at befri dem for de fleste skæl.

Efter at være kommet på land, blev fangsten vejet, inden turen gik hjem til Haslev, hvor vi sluttede dagen med lidt ”socialt samvær” i ”Vandtårnet”.

 

Fangst resultat blev:

Philip                        10,9kg sild +1 makrel +1 sej.

Bent J. (gæst)           7,5kg sild.

Poul Erik                   7,0kg sild + makrel.

Erik                               5,3kg sild.

Robert                      5,2kg sild.

Stig                               5,0kg sild.

Jens                              3,6kg sild + 1 makrel.

Peter                             3,0kg sild.

Jønne                            3,0kg sild.

Edvin                            2,6kg sild.

 

I alt ca. 53,1 kilo sild og 4 makrel.

Turleder Stig

 

Turrapport -

Fladfisketur fra Onsevig søndag den 1. sept.

Deltagere 12 mand (hele båden), som mødtes ved Vandtårnet, hvorefter vi kørte til Onsevig Havn, hvor vi skulle sejle med tur skibet "Svend" fra kl. 8,00 - kl.15,00.

Vi ankom i god tid og gik ombord, riggede til og fik social snak.

Vejret var for det meste overskyet, med let vind fra vestlig retning, som tog til over middag og kun med let sol enkelte gange. Strømmen i vandet var ca. 1,5 mil lidt mere end ønsket, men vi kunne ikke gøre noget ved det.

Vi sejlede over mod Langeland lidt mod syd og fiskede der på diverse pladser resten af dagen.

Der blev fisket med forfang med perler med forskellige farver, perlemor, røde og gule og kroge agnet med masser af fine børsteorm.

De fleste fisk blev fanget på forfang med perlemor. Robert, som stod i stævnen, fiskede med perlemor, og han fangede også flest fisk, "så de nærmeste (Peter og Leif) efter eget udsagn måtte nøjes med færre fisk    da de fleste blev taget lige foran dem". 

Alle deltagere havde svært med at få gang i fangsterne,  idet det kun var forsigtige nap og svært fiskeri, som skipper havde fortalt om, både dagen forinden og på nogle tidligere ture.

Over middag tog vinden til og fiskeriet blev sværere. 

Efter mange timers fiskeri og da klokken var tæt på 14,00, sluttede fiskeriet, hvorefter vi sejlede den lange vej tilbage til Onsevig Havn.

Der blev næsten kun fanget skrubber, hvilket var udmærket da det er dem der er "mest kød på".

          

Resultatet blev:

Robert          18 fladfisk

Stig                8 fladfisk

Edvin              7 fladfisk

Philip             7 fladfisk

Peter              6 fladfisk

Leif                 6 fladfisk

Per                 4 (største 655g)

Troels            4 fladfisk

Poul Erik        4 fladfisk

Ole                  4 fladfisk

Kaj                  4 fladfisk

Per Fl.             2 fladfisk

I alt 74 stk. fladfisk

Turleder Stig

 

Turrapport -

Havtur fra Vedbæk.

Søndag den 14. juli kl. 6,00 kørte vi 6 mand til Vedbæk Havn, hvor fra vi sejlede ud med "Sandmanden" for at fange sommer torsk.

Det var overskyet med en meget svag vind og næsten havblik.

De foregående år havde vi efter kun en kort sejltur, fisket på flere pladser mellem Vedbæk Havn og Hven, men sådan skulle det ikke være i år, for torsken var der ikke.

Den var rykket en del syd for Hven, så vi fik en længere sejltur, til et område hvor der til at begynde med lå i alt ca. 20 både, turbåde og små både, men senere op ad dagen var tallet fordoblet til i alt ca. 40 både.

Her blev der fisket resten af dagen med en hel del ryk / "sejlen lidt rundt" for igen at finde de vel nok små og lidt spredte fiskestimer på ekkoloddet, når fiskeriet var ebbet ud.

Men så snart klokken ringede, var det bare med at få pirk med ophængere ned og ramme bunden, et løft med stangen og sådan blev der fisket. Flere gange var det kun et kort tids fiskeri, hvis torsken ikke bed med samme var der nok ikke nogen til fiskeren. 

Det bedste fiskeri havde vi lidt op ad formiddagen, da var torskene vågnet. Philip havde måtte vente længe med at få gang i fiskeriet, men så lykkedes det og det blev endda til hele 7 stk. den eneste som fik fuld kvote.

Det blev en god dag med fisk til alle klubbens deltagere.

Torskene vi tog med hjem var fra 45 cm og opefter.

Enkelte torsk blev sat ud igen selvom min. mål er 35 cm.......hvilket også er hovedløst småt.  

Bender fangede største torsk af Haslev holdet på ca. 2,8 kg (det gjorde han også sidste år) og det gav 1. præmien, en flaske rødvin.

Tillykke med det.

 

Fangst resultat for Haslev holdet blev:

Bender                           6 torsk (største ca. 2,8 kg).

Philip                              7 torsk.

Stig                               6 torsk (st. ca. 1,8 kg)

Troels                             6 torsk.

Kaj                                2 torsk.

Peter Vissing                                     2 torsk.

 

Knæk & bræk    Stig

 

Turrapport -

Fladfisketur den 22. juni.

Lørdag d. 22 juni var vi 6 mand tilmeldt på fladfisketuren med Marianne F. fra Rørvig.

Vi sejlede cirka ti minutter i 8 over til Hundested efter de sidste deltagere.

Turbåden fra Hundested havde indstillet sine lystfiskerture, og de som  havde bestilt tur der blev så overtaget af skipper på Marianne F.

Efter alle var kommet ombord sejlede vi ca. 10 minutter mod syd.

Her var der fisk, de fleste gange med nogle forsigtige nap og ikke som ellers med de små hurtige ryk, men de kom alligevel på dæk i et jævnt tempo, så vi blev i området hele tiden.

Det var det perfekte vejr. Jævn aftagende vind fra nv - og let skyet.

Da klokken blev 13.45 blev det tid til at finde Hundested havn, hvor vi blev sat af og fik færgebilletten hjem til Rørvig.

Dagens fangst for Haslev holdet blev:

 

Stig           20 stk. flade

Edvin        16 stk. og 1 hornfisk

Peter        12 stk.

Philip        11 stk.

Troels       10 stk.

Poul Erik   10 stk.   og den største på

                   670 gram - 40 cm.

Turhilsen Philip

 

Turrapport -

Nat tur den 7-8. juni.

Der var Jens og jeg, som har været faste deltagere på klubbens årlige nat tur, siden starten den 31. maj 1996.

Vejret var let vind fra sydøst med jævn  tiltagende vind fra syd.

Vi tog til Holtug og fandt en "lejrplads" under skrænterne, hvor vi kunne sidde ned, et udgået træ med gren til ophæng af petroleums-lampen og en plads til grillen. 

Der var fint at fiske om aftenen, vand med små bølger og godt og tørt vejr.

Hornfiskene mærkede vi ikke noget til.

Ved 21 tiden fik jeg hug af en havørred en halv snes meter fra land. Den blev under vand uden spring og lå efter kort tid i fangstnettet.

Det var en fin blank havørred på lidt over kiloet og 46 cm.

Vi fiskede videre, men mærkede ikke noget og lidt før midnat gjorde vi holdt, fik gang i grillen og spiste pølser og Jens hjemmelavede frikadeller.

Efter et par timer gik vi i gang med fiskeriet igen, da var der kommet mere bølgegang og der kom nogle gange skidt på krogen......ikke så godt.

Vi fiskede videre og så en super flot solopgang, men det blev ikke til flere fisk.

Ud på morgen stunden sluttede vi fiskeriet, gik op til bilen og nåede dårligt at få waderne af før det begyndte at regne ret kraftigt.

En nattur var slut...... fiskeri i en flot natur, hvor der også blev spottet 3 større ørne. 

Stig

 

Turrapport -

Hornfisketur den 19. maj.

Der var tilmeldt 9 medlemmer og 1 ikke medlem til vor årlige hornfisketur, hvor alle, som havde lyst kunne deltage.

Vi startede kl. 07,30 i ”Tårnet” til frisk morgenbrød og kaffe med div. snak og om, hvor vi skulle fiske. 

Flere deltagere ønskede at fiske fra land, så vi besluttede at køre til Vordingborg Havn og fiske ved Masnedø broen.

Der var en 5m østlig vind med en lettere "udadgående" strøm fra øst med kun meget små bølger.

Vi fordelte os og fiskede på begge sider af broen.

Der blev fisket med blink med let efterhængt trekrog, blink med silkekrogen (silkesnoren) og flådfiskeri med agn, som sild eller hornfiskestykke, kyllingehjerte eller flue.

Hornfiskene var ikke så synlige som de kunne være, og der var måske heller ikke så mange, som man kunne ønske....... men de var der, nogle gange bare til et forsigtigt nap og ikke mere og andre gange bed de på og blev hængende.

For flere af deltagerne mærkede man nappene, men det kneb med at få hornfisken til at sidde fast på krogen.

Vores gæst Kjeld fangede lidt over middag tillige en pæn havørred på godt målet.

Fiskeriet sluttede kl. 14,30.

 

Ved optælling blev resultatet:

Hans fangede      15 hornfisk

Kjeld gæst     12 hornfisk + 1 havørred

Stig                    10 hornfisk

Walter                  7 hornfisk

Poul Erik               2 hornfisk

Edvin                    2 hornfisk

Philip                    1 hornfisk

Flemming             1 hornfisk

Peter  kørte hjem før tid og fangede ikke nogen.

I alt 50 stk. hornfisk.

Uddeling af 1. præmie til Hans for fangst af flest hornfisk, i alt 15 stk.

Efter "præmieuddeling" var der afgang til Haslev, hvor vi sluttede med lidt snak om dagens fiskeri mv. i ”Vandtårnet”.

Knæk og bræk     Stig

 

Turrapport -

Torsketur d. 5. maj.

Der var 3 tilmeldinger til turen fra Dragør. Robert, Poul Erik og mig.

Vi sejlede kl. 7.45  en lille halv time nordpå ud for lufthavnen på omkring 10 m. vand.

Der begyndte straks at ske noget, der var masser af torsk.

Vi blev i området og tog en del drev.

Ved tretten tiden var alle mætte af torsk - vi sejlede en lille halv time sydpå til 5 - 7 m. vand.

Nu var det de flade, der stod for tur. De var dog mere spredte.

12 mand fik : ca. 120 torsk, heraf flere undermålere - 10 sej - 30 flade - 1 sild - 1 hornfisk.

 

Vi fra Haslev holdet fik :

Robert  7 + (12) torsk, 8 flade, 1 sej og 1 sild.

Poul Erik     7 torsk,   2 flade,  2 sej

Philip          7   "        5   "       1   "

 

Endnu en rigtig god tur, som en masse medlemmer gik glip af.

 

                                    Turhilsen Philip.

 

Turrapport -

Torsketur d. 27. januar.

Årets allerførste havtur var med Sandmanden fra Helsingør Nordhavn søndag d. 27 januar.

Vi var 5 deltagere fra klubben  (sidstemand havde barn syg).

Vi lagde fra kaj kl. 7.30 og sejlede over ved erhvervshavnen i Helsingborg på ca. 25 m vand. Der blev ringet med klokken - der var nogle torsk, men ikke så mange, vi tog et par drev mere, men det hjalp ikke.

Cirka kl. 8.30 sejlede vi en lille halv time ned mod Ven. Nu gik det bedre, der kom fisk på dæk i et jævnt tempo, så vi tog en masse drev der resten af tiden.

Vejret var ikke helt med os - frisk vind fra syd og snevejr, men hvad gør det når man har tøj nok på.

Ved 12 tiden blev der ringet for sidste gang og der blev sejlet i havn.

Vi 5 mand fra Haslev holdet fik :

 

Edvin        7 torsk, 1 hvilling, 1 sild.

Stig          7   "      1 sild, 1 sej.

Troels       2   "      1   "

Poul Erik    5   "      4  "     2  "

Philip        7   "      1  "

Jeg selv var heldig at få den største torsk på 2.080 kg og 59 cm lang.

Det hjalp en del på  "torskekontoen" efter en ringe Nytårstur.

 

              Turhilsen     Philip Pedersen