Turrapporter fra klubbens ture 2018 - 2019

Rapporter fra klubbens ture 2020

Turrapport -

Torsketur fra Helsingør tirsdag den 28. januar.

Haslev sportsfiskerforening havde inviteret til torskegilde.

Efter et par magre ture uden de store fangster skulle det være nu.

Årets første tur var med Sandmanden fra Helsingør, med deltagelse af 8 mand og Stigs svoger som nr. 9 plus 3 andre.

Der var 1 person fra D.T.U. med, og vi blev interviewet om vores fiskevaner osv. Han tog en del øresten fra torskene til forskning.

Vi sejlede fra kaj 8.00 ned midt mellem Ven og Helsingør, på 28-29 m. vand.

Her startede det store gilde - der var masser af torsk, som stod helt nede på bunden, så vi blev i området hele dagen, fik kvoten og satte mange ud.

Det var måske det milde vejr med en svag vind fra vest, der gjorde det store bidehumør. Kl. 13.30 var det tilbage til Helsingør med fine torsk i kurve.

Os fra team Haslev fangede :

Philip                         5 + 13 torsk

P.E.                           5 + 11  --

Peter                         5 + 5  --

Jens                          5 + 5  --

Edvin                         5 + 5  --

Stig                           5 + 4  --  

Jørgen                       5 + 3  --

Troels                        5  --

I alt 40 + 46 torsk. Stigs svoger fik 5+8 torsk.

Vi sluttede i vandtårnet til 3 halvleg, hvor Stig fik en fl. rødvin for fangst af største torsk på 4,1 kg.

Turhilsen Philip

 

Rapporter fra klubbens ture 2019

Turrapport –

Havtur fra Dragør.

Søndag den 3. nov. var der tilmeldt 4 mand til turen med Kastrup 2 fra Dragør, efter torsk og flade.

Vi sejlede kl. 8.00 en lille time mod nord - syd for Oceankajen på 5 - 13 meter vand.

Der er 2 gule bøjer, men ingen torsk. Vi tog en del drev i området, torskene var meget spredte.

Vi sejlede på kryds og tværs for at finde et eller andet med gæller.

Ved 14 tiden skulle der ske noget andet så vi sejlede en halv time ned syd for Peberholm, men ak det var ikke bedre her.

Hvor er fiskeguderne, når man skal bruge dem ???

Vi havde en gut fra universitetet med, og vi blev alle interviewet om, hvor meget vi fisker, hvor tit, hvor henne osv.

Det kan ikke være vejrets skyld det var næsten havblik og svag sol, samt ca. 12 grader.

Alle 12 mand ombord fangede i alt ca. 25 torsk - største 1,7 kg. og ca. 15 flade.

Os fra Haslev fangede:

Poul-Erik    1 torsk og 1 fladfisk.

Ole            2 torsk.

Edvin         En lang næse og skældud da han kom hjem.

Philip         En erfaring rigere, og en masse frisk luft.

 

Turhilsen Philip

 

Turrapport -

Sildetur fra Helsingør søndag den 29. sept.

Vi sejlede kl. 7,30 fra Nordhavnen med "Sandmanden".

Vi sejlede sydover og lagde os lidt nord for Hven.

Vejret var overskyet, vinden kom fra sydvest og det havde blæst en del i dagene op til turen.

Vi gik i gang med fiskeriet på 24-28 meter vand, sildene stod dybt, ved bunden, og var svære at finde.

Sådan fortsatte det.

Vi rykkede flere gange, men sildene stod ikke i kø, og dem der blev fanget blev taget på dybt vand, så inden de var kommet højere op i vandet, var der tyndet lidt ud i fangsten.

Der blev fanget nogle enkelte makreller, og en enkelt sej, medens der slet ikke blev fanget nogen torsk, som ellers ofte befinder sig mellem sildene og også godt kan bide på sildefluerne. 

Det blev en fiskedag, hvor der ikke blev fanget så mange sild, som vi ellers plejer og godt kan, så vi må se om vi ikke kan få lavet det om til næste år. 

Fiskeriet sluttede lidt før middag for at sejle tilbage til Nordhavnen, og med god tid til at spule de sild der nu var fanget for at befri dem for de fleste skæl.

Efter at være kommet på land, blev fangsten vejet, inden turen gik hjem til Haslev, hvor vi sluttede dagen med lidt ”socialt samvær” i ”Vandtårnet”.

 

Fangst resultat blev:

Philip                        10,9kg sild +1 makrel +1 sej.

Bent J. (gæst)           7,5kg sild.

Poul Erik                   7,0kg sild + makrel.

Erik                               5,3kg sild.

Robert                      5,2kg sild.

Stig                               5,0kg sild.

Jens                              3,6kg sild + 1 makrel.

Peter                             3,0kg sild.

Jønne                            3,0kg sild.

Edvin                            2,6kg sild.

 

I alt ca. 53,1 kilo sild og 4 makrel.

Turleder Stig

 

Turrapport -

Fladfisketur fra Onsevig søndag den 1. sept.

Deltagere 12 mand (hele båden), som mødtes ved Vandtårnet, hvorefter vi kørte til Onsevig Havn, hvor vi skulle sejle med tur skibet "Svend" fra kl. 8,00 - kl.15,00.

Vi ankom i god tid og gik ombord, riggede til og fik social snak.

Vejret var for det meste overskyet, med let vind fra vestlig retning, som tog til over middag og kun med let sol enkelte gange. Strømmen i vandet var ca. 1,5 mil lidt mere end ønsket, men vi kunne ikke gøre noget ved det.

Vi sejlede over mod Langeland lidt mod syd og fiskede der på diverse pladser resten af dagen.

Der blev fisket med forfang med perler med forskellige farver, perlemor, røde og gule og kroge agnet med masser af fine børsteorm.

De fleste fisk blev fanget på forfang med perlemor. Robert, som stod i stævnen, fiskede med perlemor, og han fangede også flest fisk, "så de nærmeste (Peter og Leif) efter eget udsagn måtte nøjes med færre fisk    da de fleste blev taget lige foran dem". 

Alle deltagere havde svært med at få gang i fangsterne,  idet det kun var forsigtige nap og svært fiskeri, som skipper havde fortalt om, både dagen forinden og på nogle tidligere ture.

Over middag tog vinden til og fiskeriet blev sværere. 

Efter mange timers fiskeri og da klokken var tæt på 14,00, sluttede fiskeriet, hvorefter vi sejlede den lange vej tilbage til Onsevig Havn.

Der blev næsten kun fanget skrubber, hvilket var udmærket da det er dem der er "mest kød på".

          

Resultatet blev:

Robert          18 fladfisk

Stig                8 fladfisk

Edvin              7 fladfisk

Philip             7 fladfisk

Peter              6 fladfisk

Leif                 6 fladfisk

Per                 4 (største 655g)

Troels            4 fladfisk

Poul Erik        4 fladfisk

Ole                  4 fladfisk

Kaj                  4 fladfisk

Per Fl.             2 fladfisk

I alt 74 stk. fladfisk

Turleder Stig

 

Turrapport -

Havtur fra Vedbæk.

Søndag den 14. juli kl. 6,00 kørte vi 6 mand til Vedbæk Havn, hvor fra vi sejlede ud med "Sandmanden" for at fange sommer torsk.

Det var overskyet med en meget svag vind og næsten havblik.

De foregående år havde vi efter kun en kort sejltur, fisket på flere pladser mellem Vedbæk Havn og Hven, men sådan skulle det ikke være i år, for torsken var der ikke.

Den var rykket en del syd for Hven, så vi fik en længere sejltur, til et område hvor der til at begynde med lå i alt ca. 20 både, turbåde og små både, men senere op ad dagen var tallet fordoblet til i alt ca. 40 både.

Her blev der fisket resten af dagen med en hel del ryk / "sejlen lidt rundt" for igen at finde de vel nok små og lidt spredte fiskestimer på ekkoloddet, når fiskeriet var ebbet ud.

Men så snart klokken ringede, var det bare med at få pirk med ophængere ned og ramme bunden, et løft med stangen og sådan blev der fisket. Flere gange var det kun et kort tids fiskeri, hvis torsken ikke bed med samme var der nok ikke nogen til fiskeren. 

Det bedste fiskeri havde vi lidt op ad formiddagen, da var torskene vågnet. Philip havde måtte vente længe med at få gang i fiskeriet, men så lykkedes det og det blev endda til hele 7 stk. den eneste som fik fuld kvote.

Det blev en god dag med fisk til alle klubbens deltagere.

Torskene vi tog med hjem var fra 45 cm og opefter.

Enkelte torsk blev sat ud igen selvom min. mål er 35 cm.......hvilket også er hovedløst småt.  

Bender fangede største torsk af Haslev holdet på ca. 2,8 kg (det gjorde han også sidste år) og det gav 1. præmien, en flaske rødvin.

Tillykke med det.

 

Fangst resultat for Haslev holdet blev:

Bender                           6 torsk (største ca. 2,8 kg).

Philip                              7 torsk.

Stig                               6 torsk (st. ca. 1,8 kg)

Troels                             6 torsk.

Kaj                                2 torsk.

Peter Vissing                                     2 torsk.

 

Knæk & bræk    Stig

 

Turrapport -

Fladfisketur den 22. juni.

Lørdag d. 22 juni var vi 6 mand tilmeldt på fladfisketuren med Marianne F. fra Rørvig.

Vi sejlede cirka ti minutter i 8 over til Hundested efter de sidste deltagere.

Turbåden fra Hundested havde indstillet sine lystfiskerture, og de som  havde bestilt tur der blev så overtaget af skipper på Marianne F.

Efter alle var kommet ombord sejlede vi ca. 10 minutter mod syd.

Her var der fisk, de fleste gange med nogle forsigtige nap og ikke som ellers med de små hurtige ryk, men de kom alligevel på dæk i et jævnt tempo, så vi blev i området hele tiden.

Det var det perfekte vejr. Jævn aftagende vind fra nv - og let skyet.

Da klokken blev 13.45 blev det tid til at finde Hundested havn, hvor vi blev sat af og fik færgebilletten hjem til Rørvig.

Dagens fangst for Haslev holdet blev:

 

Stig           20 stk. flade

Edvin        16 stk. og 1 hornfisk

Peter        12 stk.

Philip        11 stk.

Troels       10 stk.

Poul Erik   10 stk.   og den største på

                   670 gram - 40 cm.

Turhilsen Philip

 

Turrapport -

Nat tur den 7-8. juni.

Der var Jens og jeg, som har været faste deltagere på klubbens årlige nat tur, siden starten den 31. maj 1996.

Vejret var let vind fra sydøst med jævn  tiltagende vind fra syd.

Vi tog til Holtug og fandt en "lejrplads" under skrænterne, hvor vi kunne sidde ned, et udgået træ med gren til ophæng af petroleums-lampen og en plads til grillen. 

Der var fint at fiske om aftenen, vand med små bølger og godt og tørt vejr.

Hornfiskene mærkede vi ikke noget til.

Ved 21 tiden fik jeg hug af en havørred en halv snes meter fra land. Den blev under vand uden spring og lå efter kort tid i fangstnettet.

Det var en fin blank havørred på lidt over kiloet og 46 cm.

Vi fiskede videre, men mærkede ikke noget og lidt før midnat gjorde vi holdt, fik gang i grillen og spiste pølser og Jens hjemmelavede frikadeller.

Efter et par timer gik vi i gang med fiskeriet igen, da var der kommet mere bølgegang og der kom nogle gange skidt på krogen......ikke så godt.

Vi fiskede videre og så en super flot solopgang, men det blev ikke til flere fisk.

Ud på morgen stunden sluttede vi fiskeriet, gik op til bilen og nåede dårligt at få waderne af før det begyndte at regne ret kraftigt.

En nattur var slut...... fiskeri i en flot natur, hvor der også blev spottet 3 større ørne. 

Stig

 

Turrapport -

Hornfisketur den 19. maj.

Der var tilmeldt 9 medlemmer og 1 ikke medlem til vor årlige hornfisketur, hvor alle, som havde lyst kunne deltage.

Vi startede kl. 07,30 i ”Tårnet” til frisk morgenbrød og kaffe med div. snak og om, hvor vi skulle fiske. 

Flere deltagere ønskede at fiske fra land, så vi besluttede at køre til Vordingborg Havn og fiske ved Masnedø broen.

Der var en 5m østlig vind med en lettere "udadgående" strøm fra øst med kun meget små bølger.

Vi fordelte os og fiskede på begge sider af broen.

Der blev fisket med blink med let efterhængt trekrog, blink med silkekrogen (silkesnoren) og flådfiskeri med agn, som sild eller hornfiskestykke, kyllingehjerte eller flue.

Hornfiskene var ikke så synlige som de kunne være, og der var måske heller ikke så mange, som man kunne ønske....... men de var der, nogle gange bare til et forsigtigt nap og ikke mere og andre gange bed de på og blev hængende.

For flere af deltagerne mærkede man nappene, men det kneb med at få hornfisken til at sidde fast på krogen.

Vores gæst Kjeld fangede lidt over middag tillige en pæn havørred på godt målet.

Fiskeriet sluttede kl. 14,30.

 

Ved optælling blev resultatet:

Hans fangede      15 hornfisk

Kjeld gæst     12 hornfisk + 1 havørred

Stig                    10 hornfisk

Walter                  7 hornfisk

Poul Erik               2 hornfisk

Edvin                    2 hornfisk

Philip                    1 hornfisk

Flemming             1 hornfisk

Peter  kørte hjem før tid og fangede ikke nogen.

I alt 50 stk. hornfisk.

Uddeling af 1. præmie til Hans for fangst af flest hornfisk, i alt 15 stk.

Efter "præmieuddeling" var der afgang til Haslev, hvor vi sluttede med lidt snak om dagens fiskeri mv. i ”Vandtårnet”.

Knæk og bræk     Stig

 

Turrapport -

Torsketur d. 5. maj.

Der var 3 tilmeldinger til turen fra Dragør. Robert, Poul Erik og mig.

Vi sejlede kl. 7.45  en lille halv time nordpå ud for lufthavnen på omkring 10 m. vand.

Der begyndte straks at ske noget, der var masser af torsk.

Vi blev i området og tog en del drev.

Ved tretten tiden var alle mætte af torsk - vi sejlede en lille halv time sydpå til 5 - 7 m. vand.

Nu var det de flade, der stod for tur. De var dog mere spredte.

12 mand fik : ca. 120 torsk, heraf flere undermålere - 10 sej - 30 flade - 1 sild - 1 hornfisk.

 

Vi fra Haslev holdet fik :

Robert  7 + (12) torsk, 8 flade, 1 sej og 1 sild.

Poul Erik     7 torsk,   2 flade,  2 sej

Philip          7   "        5   "       1   "

 

Endnu en rigtig god tur, som en masse medlemmer gik glip af.

 

                                    Turhilsen Philip.

 

Turrapport -

Torsketur d. 27. januar.

Årets allerførste havtur var med Sandmanden fra Helsingør Nordhavn søndag d. 27 januar.

Vi var 5 deltagere fra klubben  (sidstemand havde barn syg).

Vi lagde fra kaj kl. 7.30 og sejlede over ved erhvervshavnen i Helsingborg på ca. 25 m vand. Der blev ringet med klokken - der var nogle torsk, men ikke så mange, vi tog et par drev mere, men det hjalp ikke.

Cirka kl. 8.30 sejlede vi en lille halv time ned mod Ven. Nu gik det bedre, der kom fisk på dæk i et jævnt tempo, så vi tog en masse drev der resten af tiden.

Vejret var ikke helt med os - frisk vind fra syd og snevejr, men hvad gør det når man har tøj nok på.

Ved 12 tiden blev der ringet for sidste gang og der blev sejlet i havn.

Vi 5 mand fra Haslev holdet fik :

 

Edvin        7 torsk, 1 hvilling, 1 sild.

Stig          7   "      1 sild, 1 sej.

Troels       2   "      1   "

Poul Erik    5   "      4  "     2  "

Philip        7   "      1  "

Jeg selv var heldig at få den største torsk på 2.080 kg og 59 cm lang.

Det hjalp en del på  "torskekontoen" efter en ringe Nytårstur.

 

              Turhilsen     Philip Pedersen

 

 

Rapporter fra klubbens ture 2018

Turrapport -

Flad- og torsketur fra Dragør.

Søndag d. 25. nov. var vi 3 lystfiskere fra klubben der skulle på tur med Kastrup 2 fra Dragør.
Vi lettede anker kl. 8.00 og sejlede 1 lille time mod nord - lige syd for Oceankajen.

Der svømmede en masse torsk ??? Nej de var der ikke. Vi tog flere drev i området - på 5-8 m. vand.
Ca. kl. 11.00 uden det store bid sejlede vi 1 kvarters tid mod øst, igen på 5-8 m vand.

Det hjalp ikke noget, torskene var ikke i bidehumør.
Ved 13.00 tiden skiftede vi til fladfiskeri og sejlede tilbage, det gik en del bedre, de ville gerne bide. De kan måske godt lide overskyet ca. 4 grader og svag vind fra øst.
Kl. 15.30 var det tid til hjemturen, vi var 9 mand ombord, fangst:  9 torsk og ca. 25-30 flade.
Vi fra team Haslev fik 

Poul Erik    1 torsk og 1 fladfisk
Ole            1   "     og 5   "
Philip         1   "     og 5   "

Poul Erik tog den største torsk på ca. 2-2,5 kg.

Turhilsen Philip

 

Turrapport -

Sildetur fra Helsingør søndag den 30. sept.

Vi var 8 deltagere til årets sildetur med "Sandmanden".

Vi sejlede kl. 7,30 fra Nordhavnen og startede fiskeriet  svenskesiden lidt ud for Kobberværket.

Vejret var overskyet, vinden kom fra sydvest, men strømmen i vandet kom fra nord, hvilket forårsagede en hel del bølger, især i starten af fiskeriet.

Ud for Kobberværket fik vi hurtigt bid af sildene, der stod fra 6 meter og nedefter i vandet.

Vi fiskede kun i kort tid på pladsen, hvorefter skipper valgte at sejle lidt sydover mod nordsiden af Hven, hvor der var lidt mindre gang i vandet

Her stod sildene fra 8-12 meter vand og til bunden, og der blev fisket på livet løs.

I løbet af formiddagen rykkede vi flere gange, når vi var drevet ud af sildestimerne og sejlede derefter tilbage til pladsen, hvor sildene igen blev ved med at bide på.

Der blev også fanget nogle enkelte makreller, medens der slet ikke blev fanget nogen torsk, som ellers ofte befinder sig mellem sildene og også godt kan bide på sildefluerne. 

Det blev en udmærket fiskedag, selvom vi ikke fangede ligeså mange sild, som vi gjorde året før.

Der blev fanget sild i pæn størrelse og i halv punds klassen, og der var mange af dem, samt de nævnte makreller, som bed på krogene.

Vi sluttede fiskeriet lidt før middag, for at sejle tilbage til Nordhavnen, og for at gå i gang med at spule alle sildene i kurvene og befri dem for de fleste skæl.

Da vi var kommet på land, vejede vi vor fangst, inden turen gik hjem til Haslev, hvor vi sluttede dagen med lidt ”socialt samvær” i ”Vandtårnet”.

 

Fangst resultat blev:

Philip      ca. 37 kg sild +1 makrel 450g.

Poul Erik - ca. 30 kg sild.

Stig -         ca. 29 kg sild +1 makrel 450g.

Peter     ca. 18,8 kg sild.

Erik -        ca. 16 kg sild + 1 flot makrel

                                ca. 0,750g.

Jens -        ca. 16 kg sild + 1 makrel.

Edvin -       ca. 10,7 kg sild.

Kaj -          ca. 10,7 kg sild.

 

I alt ca. 168,2 kilo sild og 4 makrel.

                                  Turleder Stig

 

 

 

Turrapport -

Fladfisketur fra Onsevig søndag den 2. sept.

Vi mødtes alle deltagere, 12 mand, ved Vandtårnet, hvorefter vi kørte til Onsevig Havn, hvor vi skulle sejle med turskibet "Svend" fra kl. 8,00-kl.15,00.

Vi ankom i god tid og gik ombord og riggede til.

Vejret var let vind fra østlig retning med mere og mere sol og varme op ad dagen. Strømmen i vandet var som den skulle være, let og ikke for meget.

Skipper sagde ved start på turen at der ikke var fanget så mange fladfisk..... kun i alt 30 - 40 stk. for 12 mand på tidligere ture, på grund af sommerens høje vandtemperatur og at fladfiskene var mere spredte og ikke bed så meget.

Men temperaturen var jo aftaget i tiden op til vor tur, så vi mente det var blevet bedre...... og det var det heldigvis.

Vi sejlede over mod Langeland, fiskede på en plads midt i bæltet, fik nogle fladfisk, og rykkede så lidt "tættere" mod Langeland og fiskede der,  lidt over midten af Langelandsbæltet resten af tiden, kun afbrudt af nogle mindre "sejlen tilbage" på pladsen.

Der blev fisket og fisket, mest med børsteorm som agn. Nogle af deltagere havde lidt svært med at få gang i fangsterne,  men det kom op ad dagen og turen forløb helt godt i forhold til hvad skipper havde fortalt om på de tidligere ture.

Efter mange timers fiskeri og da klokken var tæt på 14,30, sluttede fiskeriet, hvorefter vi sejlede tilbage til Onsevig Havn.

Der blev fanget en enkelt makrel af Kaj, medens Poul Erik fangede den største skrubbe på 810g / 42cm.

Der blev fanget flest ising og så skrubber, samt lidt rødspætter.

          

Resultatet blev:

Stig                          24 fladfisk

Troels                       17 fladfisk

Peter                        16 fladfisk

Philip                        14 fladfisk

Per Fl.                       12 fladfisk

Poul Erik                   12 fladfisk (største 810g)

Edvin                        11 fladfisk

Jimmy                       11 fladfisk

Kaj                           11 fladfisk + 1 makrel

Hans                         10 fladfisk

Ole                           9 fladfisk

Leif                           6 fladfisk

 

I alt 153 stk. fladfisk

Turleder Stig

 

Turrapport

Makreltur fra Odden.

Lørdag d. 4 august skulle vi 4 mand på tur med Marianne F. fra Sj. Odde.

Jimmy fik ondt i ryggen og meldte fra. Nu var der flere makreller til os andre, troede vi !

Vi sejlede kl. 14.00 ud mod NV langs revet. Ved 15 tiden blev der sagt værsgo og alle fiskede som gale - ingen fisk.

Længere mod NV og en masse drev i området gav kun nogle få fisk og flere stimer småsej på 10 - 15 cm ville også blande sig. Ved 17 tiden var det meget småt med fisk og vi sejlede 1/2 time mod NV, ud på Schultz grund på 12-20 m vand.

Det hjalp bare ikke, fiskene var nok ikke hjemme. Det var i hvert fald ikke vejrets skyld - skyfrit let vind fra NV og 28 grader.

Klokken 19.00 skulle vi i havn og det var nemt at tælle:

 

Erik          3 makrel

Poul Erik   2    "

Philip        1    "

 

Vi var 25 mand ombord, fangst i alt ca. 50 makrel. Om formiddagen havde 25 mand fået ca. 40 makrel.

Turhilsen     Philip.

Havtur fra Vedbæk.

Søndag den 15. juli kl. 6,00 kørte vi 7 mand til Vedbæk Havn, hvor fra vi sejlede ud med "Sandmanden" for at fange sommertorsk.

Vejret var overskyet med en let vind fra omkring nordvest og kun små bølger og en let bundstrøm.

Det tegnede til en god dag.

Klokken ringede og vi startede fiskeriet på en plads et stykke ud fra Vedbæk Havn, hvor der kun blev fanget få torsk.

Så sejlede vi nærmere mod Hven, på pladser nord for Hvens sydpunkt.

Her blev der fisket resten af dagen med de nødvendige ryk / "sejlen tilbage" for igen at finde fiskestimerne på ekkoloddet, når fiskeriet var ebbet ud.

Klokken ringede, ned på bunden med pirk og ophængere, et løft med stangen og sådan blev der fisket.

Det bedste fiskeri havde vi sidst på formiddagen, da var torskene vågnet.

Selv Troels havde måtte vente længe med at få gang i fiskeriet, men så lykkedes det.

Det blev en god dag med fisk til alle klubbens deltagere, hvor der udover torsk blev fanget 2 makrel og flere små sej, som blev sat ud igen.

De mindre torsk på op til ca. 45 cm blev sat ud igen, selvom min. mål er kun 35 cm.......hvilket er hovedløst.  

Bender fangede største torsk på båden ca. 2,8 kg og det gav en flaske rødvin. Tillykke med det.

 

Fangst resultat for Haslev holdet blev:

Bender 5 (+1) torsk (største ca.2,8 kg).

Stig   5 (+4) torsk (største ca. 2,0 kg).

Thomas 3 torsk + 1 makrel + 6 sej.                                        

Troels 5 (+1) torsk.

Philip 5 torsk + 1 makrel + 1 lille sej.

Peter 4 torsk.

Jimmy 2 torsk.

                         Knæk & bræk    Stig

 

 

Turrapport

Fladfisketur fra Rørvig.

Søndag den 24. juni var det tid til en fladfisketur fra Rørvig med Marianne F.

Der blev lettet anker 8.30 og vi sejlede 10 min ud i fjorden syd for færgerne på ca. 8 m vand, der var fisk, men meget spredte.

Vi tog en del drev i området, om det var fordi det var overskyet - tja.

Ved 10 tiden begyndte solen at skinne, men det hjalp ikke meget.

Det kan ikke have været vinden for den var svag fra nv.

Cirka kl. 11 døde fiskeriet og vi sejlede et kvarter nordpå, på 4 - 6 m vand, men det hjalp heller ikke ret meget.

De flade var vist svømmet på ferie.

Klokken 14.30 var vi havn, 25 mand ombord - fangst - ca. 140 flade, vi fra Haslev holdet fangede :

Poul Erik    14 flade -  største 0.650 gr.

Stig           10   --

Peter           9  --

Edvin           6  --

Henrik          6  --

Troels          6  --   -  største 0.760 gr.

Philip           5  --

Jimmy          4  --

I alt 60 stk. men lidt har også ret.

 

                 Turhilsen      Philip.

 

Turrapport -

Havtur fra Dragør den 2. juni.

Lørdag d. 2 juni var vi 3 lystfiskere fra klubben der skulle på tur med Kastrup 2 fra Dragør efter torsk og fladfisk.

Vi sejlede ca. 10 min i 3 om eftermiddagen over mellem Dragør og Saltholm på ca. 12 m vand, der blev ringet med klokken der var nogle få fisk, vi sejlede lidt sydpå - 13 m vand og her gik det meget bedre, nu fangede vi torskene i et jævnt tempo, der var også enkelte sej  ( ca. 15 -20 cm. ) der ville blande sig.

Vi tog en del drev i området for det var det rene bonanza, torskene var helt vilde nogle fik 2 på af gangen. Alle på 1 - 2,5 kg. Maverne var godt fyldt med krabber.

Det var det mest skønne vejr, skyfrit ca. 30 grader og næsten ingen vind.

Ved 19 tiden døde fiskeriet lidt og vi sejlede ned mellem Dragør og Peberholm på ca. 8 m vand.

Nu skulle der fanges fladfisk, men de var ikke enige for de var meget spredte.

Heldigvis var der stadig nogle torsk - hvis vi gad og fange flere !!!

Klokken 21.30 havde vi alle fanget masser af fisk og vi vendte stævnen mod Dragør havn.

Vi var 8 mand ombord og vi fangede alle rigtig mange torsk, hvoraf der blev smidt mange ud igen.

Vi fangede også 10 "flade". 

Makrel og hornfisk så vi ikke noget til.

Os 3 mand fra team Haslev fangede:

 

Poul-Erik    5 (+9) torsk

Karl           5 (+9) torsk og 2 flade

Philip         5 (+9) torsk og 2 flade

 

En rigtig god tur var slut og det gik en masse medlemmer glip af.

Turhilsen

Philip

Turrapport -

Hornfisketur den 13. maj.

Der var tilmeldt 10 medlemmer og 2 ikke medlem til vor årlige hornfisketur, hvor alle, som havde lyst kunne deltage.

Vi startede kl. 07,30 i ”Tårnet” til frisk morgenbrød og kaffe og kørte af sted lidt over kl. 8.

Der var vind fra øst, let sydøst, så det blev besluttet at køre til Enø, Enø Overdrev, som ligger i læ for østenvind og fiske der, hvor der er masser af plads, og hvor vi var sidste år.

Vi parkerede langs kysten tæt ved vandet. Der var passende vind, små bølger og klart vand.

Ved godt ni tiden fordelte vi os på kysten, de fleste lige ud for hvor vi parkerede og fiskede efter hornfiskene, med blink med krog, blink med silkekrogen og flådfiskeri med sild eller hornfiskestykke.

Erik , Walter og jeg selv gik lidt til højre på kysten, hvor der var lidt mere vind.

Vi kunne se hornfiskene lege i overfladen, men det kneb lidt mere med at få dem på krogen.

Efter nogle timer havde jeg dog fanget 4 hornfisk og gik tilbage for at se hvordan det gik med de øvrige deltagere. Der var ikke fanget ret mange.

Gik derefter mod Enø Overdrev, hvor Ole fiskede og havde fanget 2 hornfisk. Jeg fiskede her og fik 1 enkelt hornfisk, hvorefter jeg gik tilbage  til pladsen til højre og fangede her 2 hornfisk inden fiskeriet sluttede kl. 14,30.

Der var hornfisk, men tilsyneladende ikke ret mange.......måske var de ikke helt kommet frem til denne plads endnu..... eller hvad ??

 

Ved optælling blev resultatet:

Stig fangede     7 hornfisk

Walter              2 hornfisk

Ole                  2 hornfisk

Hans                2 hornfisk

Poul Erik           1 hornfisk

Philip                1 hornfisk

Edvin, Erik, Flemming, Henrik, samt vore gæster Mathias og Benny fangede ikke nogen.

I alt 15 stk. hornfisk (magert resultat).

Uddeling af 1. præmie til Stig for fangst af flest hornfisk, i alt 7 stk.

Efter "præmieuddeling" var der afgang til Haslev, hvor vi sluttede dagen med lidt ”socialt samvær” i ”vandtårnet”.

Turleder Stig

Turrapport -

Put & Take den 15. april.

4 friske lystfiskere ankom til Myrup kl. 9,00.          

Vejret var fint og der var mange fisk, dog lidt sløve til at bide på.

Flemming fik en fin fisk på, men ærgeligt at krogen knækkede.....øv øv.

Jimmy og Walter fik ingen fisk, jeg fangede dog 1 stk.  Guldørred på 1,825 kg  længde 50 cm, samt en Regnbueørred på 1,400 kg   længde 47 cm.

Vejret var fint uden regn eller blæst.

Vi sluttede af med pølser og brød og havde en god tur.

Vi må gøre det bedre næste gang.  

Turleder Kenneth

Turrapport -

Torsketur den 8. april.

Med 3 tilmeldinger og en gæst skulle Øresund tømmes for fladfisk og torsk. Vi ankom til Dragør 7.00 gik ombord på Kastrup 2 og riggede til.

Vi sejlede lidt i otte - op mellem møller og oceankaj på 5 - 8 m. vand. Vi tog et par drev her, ingen fisk, længere nordpå - ingen flade og nogle få torsk, her tog vi også en del drev men der blev ikke fanget så meget. Tilbage mellem møller og oceankaj, her er der 2 gule bøjer og nu begyndte der at ske lidt mere, nu kom torskene op lidt efter lidt.

Kl. 14.15 var det tid til at sejle hjemad. Dagens fangster blev for 12 mand: 1 fladfisk og ca. 40 torsk - største på 4,1 kg.

Vi fra team Haslev tog således:

Johnny gæst    ingenting

Edvin                   ----

Karl      1 torsk.

Philip   4 torsk   - alle på ca. 1 - 1,5 kg.

 

Der blev altså ikke overlæs i bilen hjemad, men endnu en tur i godt selskab var slut.

 

Turhilsen  Philip.

Torsketur den 28. januar.

Havtur med ”Sandmanden” fra Helsingør.

Søndag d. 28. januar var årets første klubtur på Øresund. Der var 6 tilmeldte, men Bender meldte fra i sidste øjeblik pga. den lovede blæst, som heldigvis udeblev.

Efter endt opsamling ved Vandtårnet blev kursen sat mod Helsingør. Vi lagde fra kaj kl. 7.30 og sejlede ned syd for Kronborg ud for Trykkerdammen på ca. 25m vand. Her var der torsk, men lidt spredte, så vi tog flere drev i området. Ved 10-tiden døde fiskeriet ud, og vi sejlede et kvarter sydpå, cirka ud for Espergærde på 22-28m vand.

Nu gik det bedre, der var flere fisk her, og vi blev der resten af tiden. Ved 11 tiden blæste det op og det tunge skyts blev fundet frem - 300g var ikke nok til at holde bunden.

Karls kæreste Oline havde selv booket en plads.

Vi var 11 ombord - fangst i alt ca. 40 torsk, 3 fladfisk og 1 sej. Dæksdrengen Daniel fik en pæn rødspætte.

Os fra team Haslev fangede :

 

Troels  5+7 torsk - største på 2,5 kg   (indvejet hos Fl. O.).

Peter     5 torsk.

Philip     3 torsk + 1 sej - største torsk på 3,157 kg (indvejet hos Fl. O.).

Kaj         2 torsk.

Karl       1 torsk + 1 ising.

Oline - gæst - 6 torsk og 1 ising.

Endnu en god tur i hyggeligt selskab var slut.

Turhilsen Philip